Welkom op de website!

Ik ben Valerie Pauwels, Graduaat Kinesitherapie (1998) en ondertussen werkzaam samen met 2 jonge ambitieuze kinesitherapeuten, nl. Jana Claeys en Lore Sampers. Wij bieden u graag een gespecialiseerde en individuele behandeling die perfect aansluit bij uw pijn of klachten.


Valerie Pauwels


Lore Sampers


Jana Claeys


Ward SteenlandNaast algemene kinesitherapie ben ik ook gespecialiseerd in orthopedische manuele therapie. De manuele behandelingstechnieken omvatten o.a. mobilisaties, oscillaties, zachte manipulaties van de gewrichten. Stretching, diepe dwarse frikties, neurogene mobilisties, Triggerpuntbehandelingen, Medische oefentherapie en trainingstherapie, stabilisatietraining, oefeningen voor houdings -en bewegingsgevoel, coördinatieoefeningen, bewegingsadvies, ...
Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfbanen en in de hersenbanen. Het lymfstelsel speelt een belangrijke rol in het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeveing voor onze lichaamscellen.
Lymfdrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die echter bemoeilijkt wordt door ziekte, stress of als gevolg van een ongeval.
Lymfedrainage manueel is een massagevorm die er op gericht is het lymfestelsel te stimuleren om het teveel aan vocht beter en sneller via de lymfebanen af te voeren.
Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of "houterig" bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit de handen laten vallen. Soms maakt een kind veel bijbewegingen of lijkt het lijkt het achter in zijn motorische ontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Een kind kan moeite hebben met stilzitten en om zich lang te concentreren. Het leren schrijven gebeurt soms moeizaam en vertraagd. Het kind heeft moeite met wisselen van draairichtingen en maakt omkeringen.
Vb van indicaties zijn:
 • motorische ontwikkelingsachterstand.
 • DCD - Developmental Coordination Disorder
 • ADHD - ADD aandachtsstoornis
 • Schrijfproblemen
 • Lateraliteitsproblemen
 • Visuomotorische problemen
 • Houdingsafwijkingen


Volgende tests kunnen afgenomen worden in de praktijk.
Movement ABC
Doel:Het vroegtijdig signaleren van motorische problemen met kinderen. De test geeft ook handvatten voor het opstellen en evalueren van een behandelplan.
Deze test omvat 3 componenten: handvaardigheid, mikken en vangen en evenwicht
Beery VMI
Deze test onderzoekt de integratie van de motorische en visuele vaardigheden.
De Beery VMI bestaat uit een visuomotorisch deel, VMI en twee aanvullende tests, nl. de visuele perceptie en de motorische coördinatie
Of meer bekend onder de naam bekkenbodemreëducatie.
Mogelijke symptomen zijn: moeilijk plassen, plotse aandrang, bedplassen, 's nachts vaak opstaan om te plassen, stoelgangverlies - moeilijke ontlasting, verzakkingen van de blaas, baarmoeder of darmen, pijn in en rondom het bekken, vaginisme, ...
De methode "Guy Postiaux" baseert zich op de nieuwe therapeutische concerten geobjectiveerd door noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek.
Guy Postiaux toonde aan dat bronchiale secreties tegen de zwaartekracht in worden bewogen. Daardoor het belang van trage uitademhalingstechnieken, trage inademhaling, ...
Zwangerschap en bevalling zijn sterk belastende en ingrijpende situaties voor het vrouwelijk lichaam. Daarom kan kinesitherapie zinvol zijn om het welzijn van de vrouw te bevorderen en klachten te voorkomen.
Prenatale kine:
 • Verantwoordelijke oefeningen bekkenbodemspieren.
 • Algemene fitheid oefenen.
 • Oefeningen gericht op een oede houding en lenigheid om klachten tijdens de zwangerschap onder controle te houden.
 • Ademhalingstechnieken.
 • Voorbereiding op de arbeid en bevalling.
Postnatale kine:
 • Herstel bekkenbodem en buikspieren ter preventie van klachten.
 • Heropbouw stabiliteit van het lichaam zodat de dagelijkse activiteiten en sport kunnen worden hervat.
 • Heropbouw algemene conditie en spierkracht.
CHRONISCHE PIJNKLACHTEN
‘Chronische pijn’ bijvoorbeeld wordt wereldwijd als het 6de belangrijkste gezondheidsprobleem aanzien en er bestaat nog steeds geen definitief genezingsproces. Onderzoek door het Ministerie van Volksgezondheid toonde ook aan dat 80 % van de bevolking vroeg of laat af te rekenen krijgt met chronische rugpijnperiodes.
Andullatietherapie wordt in het bijzonder toegepast voor die patiënten die onder de categorie ‘chronische pijnpatiënten’ vallen. Chronische klachten zijn klachten die minstens drie maanden aanhouden en frequent opnieuw optreden. Ondanks alle mogelijke tussenkomsten bestaan er vandaag nog steeds geen behandelingsmethodes, medisch of paramedisch, die uw chronische lasten snel en blijvend kunnen doen verdwijnen. Zolang de onderliggende oorzaken niet te genezen zijn, blijven er voor de rest van ons leven klachten, pijnen en lasten bestaan. Om deze reden is het noodzakelijk chronische pijnen dagelijks te bestrijden om zo de dagelijkse klachten te verminderen en levenskwaliteit te verhogen. Andullatietherapie kan hiervoor een oplossing zijn.
Andullatie trillingen van het volledige lichaam via een opgewekte verticale sinusoïdale vibratiestimulus vertonen wetenschappelijk bewezen effecten op meerdere lichaamsfuncties (6,17):
 • Andullatie en chronische lage rugpijn
 • Invloed op osteoporosis
 • Invloed op gewrichten
 • Invloed op spieren
 • Invloed op bloedcirculatie
 • Invloed op de hormonenproductie
 • Invloed bij neurologische aandoeningen
 • Invloed bij sportactiviteiten
Andullatie: praktisch
Een sessie op de andullatiematras duurt 15 à 30 minuten waarbij de patiënt zowel infrarode warmte als volledige mechanische lichaamsvibraties ondergaat. Deze vibraties wekken biologische resonanties op en veroorzaken een gunstig effect op celniveau en dragen aldus bij tot pijnvermindering.
Deze vibraties en infrarode warmte kunnen in intensiteit aangepast en zonaal ingesteld worden zodat voor de patiënt de meest optimale combinatie kan gevonden worden.
De massagematras is specifiek ontworpen met bijzondere aandacht voor ergonomie zodat de patiënt steeds op een zeer comfortabele manier kan liggen.

Andullatie: resultaten
Gezien alle bestaande veiligheidsnormen worden gerespecteerd, oordeelden de strengste Europese en Internationale Keuringsinstanties dat kortdurende andullatiesessies ook thuis kunnen toegepast worden. Verticale sinusoïdale trillingsfrequenties van 20 à 45 Hz vertoonden nog nooit neveneffecten, noch bij proefdieren, noch bij patiënten.
De gegevens van 103.500 geandulleerde patiënten (november 2011) in o.a. Duitsland, Spanje, Frankrijk, Nederland, en België bevestigen de veiligheid en het effect van de biologische resonanties.
In geval van chronische lage rugpijn zullen tot maximum 84% van deze patiënten een verzachting van hun klachtenpatroon ervaren door toepassing van een supplementair, regelmatig en/of bijna dagelijks regime van volledige andullerende lichaamsvibratie.
De patiënt blijft daarbij steeds onder controle van zijn behandelende arts en kinesitherapeut.
Andullatie is geenszins een vervangende noch alleenstaande therapie maar is zeer complementair bij diverse behandelprotocollen zoals deze opgesteld zijn door uw arts en kinesitherapeut.
Myofasciale therapie is een vorm van behandelen van pijnen die hun oorzaak vinden in een verkeerd functioneren van spieren. In deze spieren ontwikkelen zich "trigger punten" (pijnpunten). Deze punten voelen hard aan en indien er druk op gegeven wordt, veroorzaakt dit ter plaatse pijn en vaak ook uitstralende pijn op een andere plaats.
Het kan bijvoorbeeld gaan om:
 • Hoofdpijn door nekspanning en door migraine.
 • Schouderpijn door repititieve bovenhandse arbeid.
 • Pseudo-tennis elleboog
 • Houdingsgebonden overbelasting (beenlengte verschil, scoliose, ...)
 • Rugpijn
 • ...
Er wordt nagegaan welke spieren verkeerd functioneren. Deze worden dan met specifieke technieken behandeld. De roots van deze vorm van therapie liggen in China waar reeds meer dan 3000 jaar geleden, pijnen veroorzaakt door spieren, behandeld werden door een combinatie van aanprikken en rekken van de spier(en). Vandaag zijn dat nog steeds de twee pijlers waar de behandeling op steunt.

Typ10 is een ongelooflijk leuke methode om kinderen blind te leren typen
Deze methode is ontwikkeld voor gebruik in klasverband, kleine groepjes en individuele begeleiding.

De kenmerken:

 • 10 lessen om de basisvaardigheid aan te leren
 • Vervolg online module voor een (school)jaar = typ10-online.com
 • Voor élk kind vanaf 9 jaar
 • Speels leren typen zonder tijdsdruk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Ook geschikt voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen
 • Slagingspercentage = 92 %
De 5 grote valkuilen in het leren blind typen; maar dus niet het geval bij de methode Typ10.

 • kinderen die leren aan de hand van een herhalingsmethode verliezen snel hun motivatie.
 • door repetitieve lettercombinaties over te typen verliest men snel de concentratie.
 • door een tijdsdruk op te leggen, vormt er zich een extra barrière in het leerproces.
 • doordat men niet alle letters correct kan typen is het moeilijker om naar het volgende niveau te gaan, hierdoor wordt het kind zwaar geconfronteerd met hun kunnen maar vooral met hun NIET kunnen => faalangst wordt gevoed!
 • door enkel herhaling te gebruiken, in welk jasje dan ook, duurt de methode zeer lang voordat men een bepaalde basis heeft opgebouwd om de vaardigheid blind typen te beheersen.